Contact

Company address

Centrum průmyslového výzkumu Techlab s.r.o.,Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim, Czech Republic

VAT ID NO.: 61852511

Contact

Ing. David Ševčík, Ph.D., executive director, phone: +420 774 243 469, david.sevcik@techlab.cz


Bureau Praha

Centrum průmyslového výzkumu Techlab s.r.o., Sokolovská 207, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Contact

Ing. Jiří Šimek, phone: +420 283 890 581, j.simek@techlab.cz