Návrh, výroba a aplikace speciální měřicí techniky

hl. řešitel - Ing. Ladislav Korec, CSc

 

Nabízené služby v této oblasti se realizují buď formou dodávky přístrojů se specifikovanými parametry nebo formou měření požadovaných veličin v provozních podmínkách včetně zpracování naměřených údajů.

 

1.       Snímače mechanických veličin dle požadavků zákazníka

·         snímače zrychlení (jsou k dispozici jednak snímače s mikročipem s rozsahy ±50m/s2 a ±500m/s2 a jednak akcelerometry tenzometrické jejichž konstrukci lze přizpůsobit konkrétním požadavkům )

·         velmi citlivé snímače tlaku (citlivost od 0,1 Pa)

·         měření dynamických posuvů (výchylky) kapacitní metodou (frekvenční rozsah 0 až 20 kHz) vhodná metoda i pro nepříznivé provozní podmínky, měřicí sondy jsou mechanicky odolné a cenově výhodné)

·         optické snímače otáček a referenční fáze.

2.       Diagnostické přístroje pro hodnocení provozního stavu strojů

·         vibrodiagnostické přístroje vyhodnocující vibrace v souladu s normou ISO 10816, kdy vedle mohutnosti kmitání je vyhodnocena efektivní hodnota výchylky resp. zrychlení vibrací

·         vyvažovačky a analyzátory vyhodnocující amplitudu a fázi vybraných frekvenčních složek signálu

·         diagnostika mechanického namáhání strojních částí speciálními extenzometry.

3.       Měření degradačních procesů v materiálu konstrukcí i při vysokých teplotách (600 st. C i více) s využitím potenciálové metody

·         sledování růstu trhlin (např. v průběhu únavových zkoušek materiálových vzorků i za přítomnosti radiace)

·         měření plastické deformace (creepu) během materiálových testů za provozních podmínek

·         měření tloušťky stěn konstrukcí (např. dlouhodobé sledování tloušťky stěny vysokoteplotního potrubí za provozních podmínek)

 

Dvoukanálová aparatura na sledování růstu trhlin

4.       Vybavení a doplňky pro tenzometrická měření

·         zesilovače pro dynamická tenzometrická měření

·         detektory špičkových hodnot a pod.

·         teplotní kompenzace a linearizace snímačů s polovodičovými tenzometry

·         přenosná mikrobodovací kondenzátorová svářečka nerezových fólií tloušťky až 0,3 mm s výkonem až 50 Ws.