Speciální snímače a měřicí aparatury

Podrobnější informace o výše uvedených snímačích a aparaturách na požádání rádi zašleme.

  1. Speciální akcelerometry

Byl vyvinut akcelerometr TLA05N s rozsahem +/- 5g a frekvenčním rozsahem 0 až 5000 Hz. Největšími přednostmi akcelerometru jsou:

    1. možnost kalibrace otočením o 180 st. (+/- g),
    2. možnost napájení z ploché baterie (5 V),
    3. dostatečný výstupní signál (250 až 400 mV/g), který nevyžaduje použití zesilovače.

Dosud bylo vyrobeno více než 100 ks akcelerometrů TLA05/TLA05N, z nichž většina byla dodána vysokým školám (katedra mechaniky ČVUT Praha a ZČU Plzeň, Ústav fyzikálního inženýrství ZČU Plzeň, Pedagogická fakulta University J.E. Purkyně Ústí n. Labem, Technická universita Liberec). Akcelerometry byly použity i u vibrodiagnostických systémů, např. na VE Vranov.

2.       Pro větší zrychlení byly vyvinuty akcelerometry TLA 50N s rozsahem +/- 50g a TLA100. s rozsahem +/- 100g

Ke snímačům TLA05N a TLA50N lze dodat tříkanálovou přizpůsobovací jednotku, zajišťující napájení snímačů a umožňující nastavit stejnou počáteční úroveň a identické zesílení všech snímačů. Jednotka byla dodána Ústavu fyzikálního inženýrství ZČU Plzeň a Pedagogické fakultě University J.E. Purkyně Ústí n. Labem.

Vibrodiagnostická jednotka TL VD-3

3.       Vibrodiagnostická jednotka TL VD-3

Byla vyvinuta vibrodiagnostická jednotka určená pro zpracování signálů ze snímačů TLA05N, kterou lze upravit i pro vstup signálů z jiných snímačů. Jednotka vyhodnocuje efektivní hodnotu zrychlení i rychlosti měřených vibrací v souladu s ISO 10816-1 a signalizuje překročení nastavené úrovně sledovaného signálu. Jednotka byla úspěšně vyzkoušena při provozu ventilátorových mlýnů na elektrárnách Prunéřov a Tušimice.

 

 

4.       Kapacitní aparatura pro měření relativních vibrací TL-K1

Aparatura pro bezdotykové měření relativních vibrací pracuje na principu vyhodnocení změn měřené kapacity. Zejména při snímání rotujících objektů je předností aparatury absolutní necitlivost na magnetické nehomogenity materiálu, která jsou problémem u snímačů pracujících na principu vířivých proudů nebo induktivním. Aparatura byla vyvinuta pro diagnostiku malých rychloběžných rotačních strojů s kluznými ložisky, např. expanzních turbin pro zkapalňování helia s aerodynamickým uložením a provozními otáčkami až 3,5*105 min-1.

5.       Systém pro buzení a měření dynamických dějů

Byl vyvinut systém sestávající z funkčního generátoru, zesilovače a budiče s on-line napojením na PC, umožňující provádět dynamickou analýzu objektů, který byl dodán ZČU Plzeň, katedře mechaniky.

6.       Siloměry vážicích systémů

Byla navržena a realizována řada tenzometrických siloměrů pro vážicí systémy různých typů jeřábů. Siloměry dodávané prostřednictvím firmy SCS servis Č. Brod, byly určeny např. pro několik typů kladek jeřábových koček firmy STAHL, pro jeřáby různých nosností firem NOPO a HM Ostrava a mostové jeřáby ADAMEC. Specialitou jsou siloměrné čepy do kladek, umožňující aplikaci siloměrných členů bez zásahů do konstrukce, aplikované např. ve Škoda Auto.

Dvoukanálová aparatura pro sledování růstu trhlin

7.       Aparatura pro sledování růstu trhlin SRT-2k, SRT-6k

Dvou- resp. šestikanálová aparatura pro sledování růstu trhlin ve vzorcích z kovových materiálů v průběhu únavových, lomových a creepových experimentů. Aparatura pracuje na principu měření změn rozložení elektrického potenciálového pole v místě trhliny nebo v místě měřené tlouštky původní metodou synchronní detekce. Aparatura umožňuje rovněž dlouhodobé měření plastické deformace (creep) a tloušťky kovových materiálů i při vysokých teplotách (až do 600oC). Aparatury jsou dodávány do významných institucí v ČR: Ústavu jaderného výzkumu Řež, Vysoké škole chemicko-technologické Praha, Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT Praha, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav fyziky materiálu AV ČR, Tediko, Dakel, SVÚM a pod. a také do zahraničí: Siempelkamp SRN,  SCK-CEN Belgie, Manchester Metropolitan University Anglie, JRC (Evropské výzkumné centrum) Holandsko,  Departmento de cvalification y prubera de materiales Centro Nuclear de México, Taiwan, Brazilie.

 

Kondenzátorová bodová svářečka KS-2

 

8.       Kondenzátorová bodová svářečka KS-2

Svářečka je určena k mikrobodování tenkých plechů a fólií do tloušťky 0,3 mm. Mezi odběrateli jsou firmy Roboterm Chotěboř, Škoda Plzeň JS (pro JE Temelín), Letecké opravny Malešice, Energotech, SVÚM Běchovice, FJFI ČVUT v Praze, Testsure Technology Manchester a pod.

 

 

 

Snímač síly pro Škoda Auto

9.       Příklady snímačů síly zhotovených na individuální objednávky:

- Snímače sil ve vřetenech šoupátek sekundárního okruhu JE Mochovce. Požadavek byl splněn vyvinutím vysoce citlivých příložných extenzometrů pro nasazení na pohybový závit vřetena.

- Snímač síly pro měření v rentgenovém difraktometru. Dle požadavku Ústavu fyziky plasmatu AV ČR byl navržen a vyroben snímač síly s rozsahem 500 N s geometrií vyhovující stávajícímu přípravku pro čtyřbodový ohyb bez jeho rekonstrukce.

-    Speciální snímač síly v ložisku vačkového hřídele pro Škoda Auto

 

Kontrolní a vyvažovací stolice pro turbodmychadla

10.  Stolice pro kontrolu vibrací a dovyvažování turbodmychadel ČZ Strakonice

Ve spolupráci s firmou DIOSS Nýřany byly vyvinuty a dodány dvě poloautomatická stolice, které provádějí kontrolu vibrací a v případě vyšší úrovně vibrací umožňují provést dovyvážení  turbodmychadla ve smontovaném stavu. Chod stolice je ovládán řídicím programem, který zpracovává údaje poskytované vyvažovací aparaturou TLVA. Jednotka TLVA slouží pro vyhodnocení složek X a Y vektoru nevyváženosti na základě měření vibrací v rovině oběžného kola dmychadla a signálu ze snímače otáčkové značky. Jednotku je možno použít pro rozsah otáček do 3,5.105 min-1 . Výstupní signály jsou zpracovány pomocí speciálního SW v PC na amplitudu a fázi nevývažku, přičemž jsou respektovány vzniklé fázové posuvy. Program řídí prostřednictvím jednotky TLVA rozběh TBD na vyvažovací otáčky, odečtení polohy a velikosti nevývažku a poté rovnoměrný rozběh na maximální otáčky s kontinuálním záznamem úrovně vibrací. Zaznamenané amplitudo-frekvenční charakteristiky jsou archivovány