Kluzná ložiska a uložení rotorů

hl. řešitel - Ing. Jiří Šimek, CSc.

 

1.     Výpočet kluzných ložisek

·         statické a dynamické charakteristiky radiálních a axiálních ložisek s uvažováním změn viskozity maziva v závislosti na teplotě (THD řešení)

·         statické a dynamické charakteristiky plynových ložisek

·         vytváření databází ložiskových charakteristik napojených na programy pro rotorovou dynamiku

2.     Konstrukce kluzných ložisek a uložení

·         radiální a axiální ložiska mazaná olejem; víceplochá ložiska pro rychloběžné rotory; radiální a axiální ložiska s naklápěcími segmenty; segmentová ložiska se vstřikováním oleje pro snížení třecích ztrát; ložiska s plovoucím pouzdrem; ložiska s přídavným tlumením

·         radiální a axiální ložiska mazaná procesními tekutinami

·         radiální a axiální plynová ložiska; aerostatická i aerodynamická ložiska různých typů; radiální ložiska s naklápěcími segmenty a axiální ložiska se spirálními drážkami pro otáčky až 400.000 1/min

·         návrhy kompletních uložení rotoru, zejména pro vysoké otáčky a mazání plynem

·         rekonstrukce zastaralých kluzných uložení

·         rekonstrukce valivého uložení na kluzné a naopak

3.     Provozní vlastnosti uložení a rotorů

·         posuzování příčin poruch kluzných ložisek

·         měření a analýza vibraci rychloběžných rotorů (frekvence otáčení až 500.000 1/min)

·         provozní vyvažování rychloběžných rotorů; eliminace ohýbání rotoru v důsledku přibližování ohybovým kritickým otáčkám

·         tlumení nadměrných vibrací rotorů

TECHLAB1

Aerodynamické uložení rotoru cirkulátoru pro výzkumné středisko CERN

Detail.jpg

Nadstavba Rotor Kitu pro identifikaci dynamických vlastností radiálních aerostatických ložisek

image004.JPG

Zařízení pro aktivní řízení kluzných ložisek pomocí piezoaktuátorů