V í t á m e    V á s    n a    s t r á n k á c h    s p o l e č n o s t i

Centrum průmyslového výzkumu Techlab s.r.o.


·         Od roku 1994 nabízíme nová řešení v oblasti služeb pro strojírenství, přičemž vycházíme maximálně vstříc požadavkům zákazníků. Při své práci využíváme bohatých zkušeností získaných v někdejším Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů (SVÚSS) Běchovice (viz VzpominkySVUSS.)

·         Do okruhů naší činnosti patří: dynamika strojů a jejich částí, zejména dynamika rychloběžných rotorů, výpočet a návrh kluzných ložisek a speciálních uložení, měření vibrací, provozní vyvažování, technická diagnostika, vývoj a výroba speciálních měřicích přístrojů a snímačů

·         Mezi jinými jsme řešili tyto zakázky:

o    vibroizolace krystalizační pece na kosmické stanici ISS

o    aerodynamické uložení rotorů expanzních turbín, turbodmychadel a turbocirkulátorů

o    programy pro dynamickou analýzu rotorových systémů s kluznými ložisky

o    experimentální analýzy napětí a kmitání potrubních systémů

o    výroba speciálních snímačů a vibrodiagnostických jednotek

o    výroba měřicích aparatur pro dlouhodobé sledování růstu trhlin, korozních úbytků (tloušťky stěny), příp. creepu při vysokých teplotách

o    dodávka vibrodiagnostického systému pro hydrogenerátor VE Vranov

o    vývoj zařízení pro měření vibrací a provozní dovyvažování turbodmychadel ČZ Strakonice

·         Při své činnosti spolupracujeme s desítkami tuzemských i zahraničních firem, výzkumných institucí a vysokých škol. Jako příklad lze uvést ČEZ, Škoda Power Plzeň, Škoda Auto, Česká rafinerská. PBS Velká Bíteš, EKOL Brno, ÚJV Řež, Ústav termomechaniky AV ČR nebo Centro Nuclear de México, Manchester Metropolitan University, Studiencentrum voor Kernenergie Brussel. Naše výpočetní programy používají mimo jiné také strojírenské firmy v Holandsku a v Indii.

·         Naše firma garantuje vysokou spolehlivost dodávaných přístrojů a dodávky objednaných speciálních přístrojů do 3 měsíců.

Datum poslední aktualizace: 18.11.2015


Detail.jpg

Dynamika strojů

Speciální měřící technika

Kluzná ložiska a uložení rotoru