Dynamika strojů

Dynamická analýza rotorů

·         výpočty ohybového (krouživého) kmitání rotorů a rotorových soustav uložených ve valivých a kluzných ložiskách

·         stanovení vlastních frekvencí, tvarů kmitání a kritických otáček

·         určení meze stability soustavy

·         stanovení útlumu soustavy v kritických otáčkách

·         posouzení bezpečnosti provozu

·         výpočet odezvy soustavy v provozním otáčkovém intervalu pro danou nevyváženost (vynucené kmitání

·         optimalizace uložení rotoru s ohledem na polohu kritických otáček a stabilitu

 

b8

Ohybové kmitání rotoru

Útlum (rezerva stability) rotoru v závislosti na typu uložení